BẮN CÁ ĐỔI THƯỞNG - THẺ CÀO - GIA NHẬP VN86 THƯỞNG ĐĂNG KÝ 150K

CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

Hộp giảm tốc loại M

HỘP GIẢM TỐC SEW LOẠI ML
Hộp giảm tốc trục song song ML có thể có 2, 3, 4 hoặc 5 cấp bánh răng trụ. Hộp giảm tốc bánh răng côn xoắn có thêm 1 cấp bánh răng côn xoắn.
HỘP GIẢM TỐC SEW LOẠI MC
Hộp giảm tốc trục song song loại MC có thể có 2 hoặc 3 cấp bánh răng trụ. Hộp giảm tốc bánh răng côn xoắn có thêm 1 cấp bánh răng côn xoắn.
HỘP GIẢM TỐC SEW LOẠI M1
Hộp giảm tốc Sew loại M1 là Hộp giảm tốc trục song song 1 cấp bánh răng trụ
HỘP GIẢM TỐC SEW LOạI M
Hộp giảm tốc trục song song loại M được thiết kế để ứng dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp: sản xuất xi măng, sản xuất giấy, sản xuất đường ...